Zapowiedzi

20. Podora Piotr

Gralka Justyna

kawaler

panna

Piekary Śląskie

Bytom

17.09; 24.09

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy.